Активности

Српско лекарско друштво

Извештај о раду окружне подружнице СЛД Лесковац у 2013. години

 

Редни број

Датум

Тема

Метод обуке

Предавач

1.

28.01.2014.

Kурс прве категорије
Које нове, велике поруке носе препоруке за превенцију кардиоваскуларних болести из 2012?           

предавања

Мр сц. мед. др Александар Станковић
Мр сц. мед. др Габријела Стојковић

2.

 14.3.3014.

Гинеколошка секција

предавања

 

3.

25.4.2014

Хируршка секција
-90 година Службе хирургије

предавања

153-02-535/2014-01
03.03.2014.
49/А-1-945/145                                      

4.

 09.05.2014.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ СТЕРОИДА И РАД НА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ЗАВИСНИКА

предавањe

Недељкo Јовић

5.

 20.5.2014.

Значај Cys Montelukast-а у терапији астме. алергијског ринитиса и атопијског дерматитиса
Alergiski rinitis, Urtikarija i terapija alergiskog rinitisa i urtikarija

предавањe

Проф. др Борислав Каменов
Mr sc. med dr Милош Филиповић

6.

23.5.2014.

НЕКРОТИЗИРАЈУЋИ ФАСЦИТИС ПОТКОЛЕНИЦЕ

предавањe

Др Зоран Тодоровић

7.

 12.06.2014.

Гастроентеролошка секција
-Тридесет година дигестивне ендоскопије у Општој болници Лесковац

предавања

НС прим. др Саша Гргов
Др Перица Стаменковић
Др Томислав Тасић
Др Миомир Стојановић           

8.

08.09.2014.

Домаћи курс прве категорије
Психијатријске и правне импликације болести зависности са посебним освртом на наркоманију

предавања

Проф. др сц. мед. Славица Ђукић Дејановић
Проф. др сц. мед. Ратко Ковачевић
Мр сц. мед.др Татјана Јовановић
Др Данило Николић, правник   

9.

26.09.2014.

Секција за патологију
НАЈНОВИЈИ ПРИНЦИПИ ДИЈАГНОСТИКЕ ЛИМФОМА

предавања

др Горан Станојевић,
др Маја Перуничић-Јовановић,
др Весна Чемеркић Мартиновић,
Доц. др Татјана Терзић          

10.

03.10.2014.

Инфламаторне болести црева, циљеви лечења и терапијске опције

предавањe

Проф. др Александар Нагорни
Удружење за хроничне цревне инфламаторне
болести Србије,                                        

11.

22.11.2014.

Педијатријска секција

предавања

Проф. Др Саша Живић
ВНС др Александар Сајковски
Проф. Др Велибор Тасић
Асс. мр сц. мед. др Предраг Родић
Проф. Др Бранимир Несторовић
Проф. Др Недељко Радловић
Проф. Др Борко Јанковић
Др Биљана Савић                   

12.

21.11.2014.

''Нови аспекти регулације имунског одговора посредством пробиотика и њихов значај у терапији атопијског дерматитиса’’

предавањe

Проф. Др Борислав Каменов

13.

27.11.2014.

Примена тоталне парентералне исхране
код хоспитализованих болесника

предавањe

прим. др Марина Панишић-Шeкељић,
хирург, председник НУПЕН-а