Чланство

Српско лекарско друштво
 

 

Подаци о чланству

 

Да бисте постали члан Српског лекарског друштва, потребни су:

1. диплома о завршеном факултету на увид + једну фотокопију
2. једна слика (као за личну карту)
3. чланарина - од 26.02.2009.год. одлуком Председништва висина месечне чланарине је 500,00 дин.
4. чланска карта
5. попуњена приступница

Као члан Српског лекарског друштва добијате::

  • част да припадате друштву најстаријем на Балкану и једном од најстаријих у Европи
  • могућност стручног усавршавања у оквиру рада специјалистичких секција, симпозијума, конгреса и др.
  • могућност повољних котизација
  • бесплатне информације правне и економске природе које су у вези са здравством
  • бесплатно коришћење сала у просторијама Српског лекарског друштва и пропратне техничке опреме
  • административно и финансијско вођење свих скупова Српског лекарског друштва
  • могућност да бесплатно добијете информатор Српског лекарског друштва и лист "Лекар"
  • могућност да конкуришете за награде и признања Српског лекарског друштва, као и да конкуришете за доделу назива примаријус
  • да конкуришете за чланство у Академији медицинских наука Српског лекарског друштва
  • да бесплатно штампате радове у свим часописима који су у издању Српског лекарског друштва