Публикације

Српско лекарско друштво
 

 

Часопис Окружне подружнице Српског лекарског друштва у Лесковцу
2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
2009 1-2 3-4    
2008 1-2 3-4    
2007 1-2 3-4    
2006 1-2 3-4    
2005 1-2 3-4    
2004 1-2      
2003 4-5      
2002 1 2-3    
2000 1      
1999 1      
1998 1      
1997 1 2    
1996 1 2    
1995 1      
1993/94 1      
1992 1      
1991 1      
1989 1      
1988 1      
1985/86 1      
1984 1      Главни и одговорни уредник: Прим. др Нинослав Златановић

Председник Уређивачког одбора: Прим. др сц. Саша Гргов

Уређивачки одбор:
Др сц. Зoрaн Aнђeлкoвић,
Др Нeбojшa Димитриjeвић,
Прим. др Зoрaн Toдoрoвић,
Прим. др Toмислaв Taсић,
Прим. др Гoрaн Tojaгa,
Др Рaдoмир Mитић,
Др Нeнaд Здрaвкoвић,
Mр сц. др Дрaгaнa Mитић Кoцић,
Прим. др Зoрaн Цaкић,
Прим. мр сц. др Сузaнa Mилутинoвић,
Прим. др Mиoмир Прoкoпoвић,
Прим. др Ирeнa Игњaтoвић,
Др Слoбoдaн Гaврилoвић,
Прим. др Вaњa Илић,
Др Сузaнa Б. Mитић,
Др Вeснa Mилoсaвљeвић,
Др Aлeксaндaр Ивaнoвић.

Редакцијски одбор:
Академик Јован Хаџи-Ђокић (Београд),
Академик Горан Станковић (Београд),
Проф. др Гордана Коцић (Ниш),
Проф. др Десимир Младеновић (Ниш),
Проф. др Александар Нагорни (Ниш),
Проф. др Драган Красић (Ниш),
Проф. др Иван Мицић (Ниш),
Проф. др Драган Стојанов (Ниш),
Проф. др Саша Миленковић (Ниш),
Др сц. Горан Цветановић (Лесковац),
Доц. др Гордана Станковић Бабић (Ниш),
Др сц. Раде Р. Бабић (Ниш),
Доц. др Милан Т. Стојичић (Београд),
Доц. др Соња Шалингер Мартиновић (Ниш),
Доц. др Андреј Вељковић (Ниш)
Доц. др Маја Симоновић (Ниш),
Проф. др Миодраг Крстић (Београд),
Проф. др Невена Калезић (Београд),
Прим. др сц. Миодраг Дамјановић (Ниш),
Доц. др Дејан Величковић (Београд),
Проф. др Биљана Радовановић Динић (Ниш),
Проф. др Ержика Антић (Травник,ФБиХ)
Доц. др Ивица Лалић (Нови Сад)
Асс. др сц. Марко Јеврић (Београд),
Прим. др сц. Мирјана Миљковић (Лесковац),
Прим. мр сц. др Стеван Глоговац (Ниш).
Mр сц. др Дejaн Jaњић

Лектор: Нинослав Златановић

Технички уредник: Чедомир Ђорђевић

Категоризација часописа: М53

Први број часописа под називом APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
штампан је 4. фебруара 1984. године. Годишњи волумен садржи четири свеске које
излазе тромесечно.
Издавач часописа: Окружна подружница СЛД Лесковац
За издавача: Прим. др Милан Петровић, 
председник Окружне подружнице Српског лекарског друштва у Лесковцу

Штампа:SNB Штампарија - Лесковац
Тираж: 200 комада
Адреса уредништва: 16000 Лесковац, Раде Кончара 9, телефон: 016/ 3415 411,065/2837278
www.sld-leskovac.com E-mail: podruznica.sldle@gmail.com
жиро-рачун: 160-18335-70, Banca Intesa - СЛД Лесковац