Статут

Српско лекарско друштво
 

 

Статут и правилници Српског лекарског друштва

 

 СТАТУТ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

 ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА